sommaire
menu parole corse
Capicursinu

O lu me caru babbone
Quand'è t'eri un zitellone
Scalzu è nudu ti n'andasti
E' tutta a vita tribulasti

Refrain
Capicursinu
U to figliulinu
Pens'à tè, pens'à tè
Tu chi si statu
Tant' affannatu
Pensu à tè, pensu à tè

" Mas al mina del callao
Como un real indiano "
L'oru puru tù circasti
E' furtuna dopu farai

E' po hai tant'acquistatu
Ch'in casa si vultatu
In paese hai fattu
Un casale tamantu per mè


Coda
Capicursinu
U to figliulinu
Pens'à tè, pens'à tè…

Paroles de : Jean Batiste Medori
Musique : Michel Mallory
Album : Roselyne.B in Corsica
Interprète : Roselyne B
Année : 1993
Ref : CDR082 Ricordu